Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-01

Imieniny: Albina, Antoniny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 78465
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 116 dni

Informacje dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice dzieci z grupy Krasnali!

 

 

 

Zgodnie z ustaleniami z zebrania organizacyjnego z dn. 1.09.2020r.

zbieramy 15 zł na prezenty świąteczne dla naszych dzieci.

 

 

Prosimy o wpłaty do 11.12. (piątek)

 

Pieniądze prosimy przekazywać woźnym (w czasie przyprowadzania, lub

 odbioru dziecka) w podpisanej kopercie z odliczoną kwotą.

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Szanowni Rodzice Leśnych Skrzatów!

Prosimy, aby wszystkie płatności ustalone na zebraniu uregulowane były w biurze przedszkola.

Prosimy o odliczoną kwotę w kopercie (książki- 129 zł do 30.09, wyprawka I semestr - 60 zł).

 

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie możliwości skorzystania z ubezpieczenia grupowego dzieci. W związku z powyższym prosimy o ubezpieczenie w indywidualnym zakresie.

 

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy na zebranie organizacyjne dotyczące nowego roku szkolnego 2020/2021.

Prosimy zapoznać się z poniższym harmonogramem.

- Krasnale: 1.09. (wtorek), godz. 16.00

- Tropiciele: 2.09. (środa), godz. 16.00

- Leśne Skrzaty: 3.09. (czwartek), godz. 17.00

- Pszczółki: 4.09. (piątek), godz. 16.00

- Promyczki: 7.09 (poniedziałek), godz. 16.00

 

Zebrania odbędą się w holu głównym przedszkola. Przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego i przestrzeganiu zaleceń sanitarnych (dezynfekcja rąk oraz używanie maseczek).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DYŻUR WAKACYJNY!!!

Szanowni Rodzice!!!


Trwająca epidemia Covid-19 wymusiła zmianę funkcjonowania placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego wprowadziły zasady bezpieczeństwa. Zmniejszona została miedzy innymi liczebność grup. Uwzględniając istniejące ograniczenia zawarte w procedurach zachowania bezpieczeństwa z Zespole Przedszkoli zapewniamy Państwu mozliwość skorzystania z naszej opieki w okresie wakacji w dniach:

od 29 czerwca do 7 sierpnia oraz od 17 do 28 sierpnia 2020r.

(W dniach od 10 do 14 sierpia ze względu na przerwę techniczną Zespół Przedszkoli będzie nieczynny).

Informujemy również, że dyżur będzie odbywał się:

  • w dniach od 29 czerwca do 7 sierpnia w budynku Przedszkola nr 2,
  • w dniach od 17 do 28 sierpnia w budynku Przedszkola nr 5.

W związku z powyższym Rodziców zainteresowanych dyżurem wakacyjnym prosimy o informację drogą mailową (przedszkolenr2@gmail.com, lub kolorowe-nutki@wp.pl), lub telefoniczną (612960428. lub 612960277) maksymalnie do 24.06

(brak zgłoszenia wiąże się z tym, iż dziecko nie będzie mogło skorzystać z opieki przedszkolnej).

Prosimy o podanie konkretnych terminów, w których Państwa dziecko bedzie uczęszczać do przedszkola!

Z góry dziękujemy! 

 
 
Ważne! 

 

W okresie wakacyjnym to jest od dnia 29 czerwca do 28 sierpnia 2020 żłobek  miejski, przedszkola Bajka, Bajeczka oraz Zespół Przedszkoli pracować będą nieprzerwanie z wyłączeniem koniecznej przerwytechnologicznej, która planowana jest w dniach 10-14 sierpnia 2020 roku.
 
Szczegółowe informacje w póżniejszym terminie.

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Bardzo proszę tych Państwa, którzy po telefonicznych rozmowach z nauczycielkami grup wyraziliście chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola od 25 maja 2020 r. o zapoznanie się z "Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Przedszkoli w związku z wystąpieniem COVID- 19" oraz załącznikiem do procedur.

 

Proszę o telefoniczne potwierdzenie w dniach: 21-22 maja do godz. 13 obecności dziecka w przedszkolu (brak telefonicznego potwierdzenia wiąże się z tym, iż dziecko nie będzie mogło skorzystać z opieki przedszkolnej). Proszę o wypełnienie załącznika do procedur i dostarczenie go do placówki w dniu przyprwadzenia dziecka do przedszkola.

 

Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Obornikach

Małgorzata Pawlik

 

 

 

 

 

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Zespołu Przedszkoli w Obornikach znajduje się do wglądu w budynku Przedszkola nr 2, ul.

Młyńska 2b, w dniu 8 maja, od godz. 13 do godz. 14 oraz w dn. 11-13 maja.

 

Istnieje również możliwość sprawdzenia statusu wniosku o przyjęcie dziecka za pośrednictwem platformy https://nabor.pcss.pl

/oborniki/przedszkole/logowanie, posługując się indywidualnym kontem dziecka.

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności internetowego potwierdzenia woli przyjęcia kandydata w dniach 11 do 13 maja.

Instrukcja potwierdzenia woli:

W tym celu należy zalogować się na konto, następnie przy wniosku dziecka zakwalifikowanego należy kliknąć Wybierz akcję i w kolejnym

kroku wybieramy Potwierdź przyjęcie.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem zdrowia uczniów i nauczycieli spowodowanym trwającą epidemią COVID-19 oraz nikłym zainteresowaniem rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Oborniki, podjąłem decyzję o utrzymaniu czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do dnia 24 maja 2020r. tj. do dnia określonego jako termin zamknięcia szkół, wynikający z postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020r. poz. 410 z późn. zm.).
Dodatkowo wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w praktyce są niemożliwe do spełnienia nawet w tak dobrze zorganizowanych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jakie posiada Gmina Oborniki.

 

 

 

Burmistrz Obornik,

 

Tomasz Szrama

 

 

 

Drodzy Rodzice Krasnali!

 Jeśli ktoś z Państwa nie odebrał pakietu jest jeszcze taka możliwość od wtorku do czwartku (28-30.04) w godz. od 10 do 12.

 

W poniedziałek (27.04) od godz. 10 do 12 będą wydawane ostatnie Karty Pracy (cz. 5) oraz teczka (Wyprawka)- dzieci 5-cio letnie oraz teczka (Wyprawka)- 4-ro latki. Zapraszam po odbiór. 

 

Szanowni Państwo! 

 

Uprzejmie przypominamy, że od  15 kwietnia rusza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach!

 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/ 

 

Cały proces rekrutacji odbywa się elektronicznie (nie jest wymagane dostarczenie dokumentów osobiście do placówki). Uruchomiliśmy funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie dokumentów (wniosku, załączników) elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru. Funkcjonalność jest dostępna na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku. Na koncie przy podaniu, które chcemy wysłać do przedszkola należy kliknąć Wybierz akcję  i w następnym kroku wybieramy opcję Złóż wniosek.

 

Poniżej znajdziecie Państwo instrukcję jak wypełnić i wysłać wniosek drogą elektroniczną.

 

(ZAŁĄCZNIK NR 2)

Jeżeli rodzic nie ma możliwości, aby przesłać załączniki drogą elektroniczną to po złożeniu wniosku w systemie ma możliwość dostarczenia załączników w wersji papierowej do placówki pierwszej preferencji. Dokumenty można dostarczać w zaklejonej i podpisanej (imię i nazwisko dziecka) kopercie w godz. 8- 13.

 

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych będą mogli złożyć potwierdzenie woli przyjęcia elektronicznie. W tym celu należy zalogować się na konto, następnie przy wniosku dziecka zakwalifikowanego należy kliknąć Wybierz akcję i w kolejnym kroku wybieramy Potwierdź przyjęcie.

 

 Instrukcja jak złożyć potwierdzenie woli znajduje się poniżej.

 

  (ZAŁĄCZNIK NR 1)

 

 Uwaga Rodzice "Promyczków"

W piątek (18.04) od godz. 10 do 12 będzie wydawana ostatnia Karta Pracy cz.4

 

Uwaga Rodzice "Biedronek"

W związku z przedłużającą się przerwą w funkcjonowaniu przedszkola w środę (15.04) między godz. 10-12 wydajemy ostatnie karty pracy oraz informacje o przeprowadzonej Diagnozie gotowości szkolnej.

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z zaistniałą sytuacją zajęcia artystyczne w przedszkolu zostają zawieszone. Proszę nie uiszczać opłat za kwiecień. Jeżeli nie będzie możliwości odpracowania zajęć w terminie późniejszym rodzice, których dzieci w nowym roku szkolnym nie będą już chodzić do naszego przedszkola, a którzy dokonali płatności za cały semestr, otrzymają zwrot nadpłaconej kwoty na swoje konto.

Jednocześnie bardzo proszę o jak najszybsze uregulowanie zaległych płatności do lutego włącznie.

Z szacunkiem i dziękując za wyrozumiałość -

Małgorzata Forysiak

 

 

SZANOWNI RODZICE!

 

  

 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU

 

 Z ZAPOBIEGANIEM , PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 
COVID – 19 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ ZMIENIŁO PRZEPISY,

 

DZIĘKI KTÓRYM MOŻLIWE JEST PROWADZENIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

 

INFORMUJĘ, ŻE NA NASZEJ  STRONIE ZNAJDUJE SIĘ ZAKŁADKA
 „NAUKA W DOMU”, NA KTÓREJ NAUCZYCIELKI GRUP PODAJĄ PROPOZYCJE ZADAŃ,

 

AKTYWNOŚCI I GIER ORAZ WIERSZY
 I PIOSENEK DLA SWOICH WYCHOWANKÓW.

 

NAUCZYCIELKI GRUP, KTÓRE POSIADAJĄ „PADLET” BĘDĄ UMIESZCZAĆ NA

 

BIEŻĄCO TREŚCI PROGRAMOWE W TEJ APLIKACJI.

 

 

 

SERDECZNIE POZDRAWIAM WSZYSTKICH RODZICÓW I DZIECI.

 

 

 

ŻYCZĘ DUŻO ZDROWIA!

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU PRZEDSZKOLI

 

MAŁGORZATA PAWLIK

 

 

 

Drodzy Rodzice z gr. Promyczków i Pszczółek!

Zapraszamy do przedszkola rodziców po odbiór książek do pracy dziećmi w domu.

Promyczki: czwartek (26.03) od 10 do 12.

Pszczółki: piątek (27.03) od 10 do 12.

 

Drodzy Rodzice z gr. Krasnali i Biedronek!

Dnia 24.03 (wtorek) zapraszamy do przedszkola chętnych rodziców po odbiór książek do pracy z dziećmi w domu. Pakiety będzie można odbierać w gozinach 10-12.

 

SZANOWNI RODZICE!

 

W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM PRZEZ PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ DECYZJI
O ZAMKNIĘCIU WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRAJU UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIACH 12 – 13 MARCA

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU
BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ TYLKO ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE.

 

W DNIACH 16 – 25 MARCA ZAWIESZA SIĘ WSZELKIE FORMY EDUKACYJNE
W ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH.

 

 

Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Obornikach

Małgorzata Pawlik

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z regulaminem placówki  Rodzice  (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania wskazanego przez siebie w porozumieniach czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

Przebywanie dzieci w placówce poza zadeklarowanymi godzinami będzie skutkować naliczeniem dodatkowych opłat, przyprowadzanie i odbieranie dzieci jest monitorowane przez nauczycielki grup i zgłaszane w biurze placówki.

Wcześniejszy odbiór dziecka w jednym dniu nie daje możliwości odbioru dziecka w inny dzień w godzinach późniejszych niż deklarowane w umowie.

Prosimy o przestrzeganie zadeklarowanych godzin lub zapraszamy do biura w celu podpisania aneksu umowy dotyczącego zmian liczby godzin pobytu dziecka w placówce.

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Przedszkoli

Małgorzata Pawlik

 

 

Szanowni Rodzice!

W dniu 10 października (w czwartek) firma fotograficzna "Foton" wykona na "własne ryzyko" 3 portrety w formacie 15x21 w cenie 8 zł każdy oraz kalendarz w cenie 20 zł.

 

W ofercie w/w firmy jest również komplet 5 sztuk kartek świątecznych + bombka w cenie 30 zł- komplet ten robiony bedzie wyłącznie na zapisy.

Kto z Państwa jest zainteresowany zestawem świątecznym prosimy o wpisanie danych dziecka na listę.

~~~~

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z usunięciem skutków awarii od wtorku- 1 października każda z grup przedszkolnych przebywać będzie w swojej sali.

 

Bardzo serdecznie dziekuję Państwu za wyrozumiałość i cierpliwość w trudnym dla nas wszystkich okresie.

 

Z poważaniem

 

 

 

Dyrektor Zespoły Przedszkoli w Obornikach

Małgorzata Pawlik

 

~~~~~~

Szanowni Państwo!

 

 

Z przykrością informujemy, iż usuwanie skutków awarii nie dobiegło końca, w związku z tym sytuacja lokalowa pozostaje bez zmian.

 

Prosimy o wyrozumiałość i w miarę możliwości o dalsze zapewnienie opieki dzieciom.

 

O poprawie sytuacji niezwłocznie Państwa powiadomimy

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Zespoły Przedszkoli w Obornikach

Małgorzata Pawlik

 

 ~~~~~~~~

Szanowni Rodzcie!

W związku z awarią, która wystąpiła w weekend w salach Biedronek i Leśnych Skrzatów dzieci z tych grup do usuniecia problemu będą musiały przebywać w grupach łączonych (w przedszkolu funkcjonować będą tylko 3 sale).

W związku z powyższym, aby zmniejszyć liczebność grup bardzo proszę Państwa, którzy mają taką możliwość o pozostawienie w tym tygodniu dzieci w domu.

 

Dyrektor Zespoły Przedszkoli w Obornikach

Małgorzata Pawlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania